معرفی کتاب طراحی لرزه ای ساختارهای ساخت و ساز خشک


: 1455

کتاب طراحی لرزه ای ساختار های درای وال با نام طراحی، تحقیق و کاربرد سیستم های ساخت و ساز خشک با سازه سبک فولادی برای مناطق لرزه خیز توسط شرکت کناف ایران در مرداد ماه 1398 در تیراژ 1000 عدد تهیه و منتشر شده است.

کتاب طراحی لرزه ای ساختار های درای وال با نام طراحی، تحقیق و کاربرد سیستم های ساخت و ساز خشک با سازه سبک فولادی برای مناطق لرزه خیز توسط شرکت کناف ایران در مرداد ماه 1398 در تیراژ 1000 عدد تهیه و منتشر شده است.
این اثر نتیجه سالها تحقیق، توسعه و آزمون بوده که به شکل کتاب حال حاضر ارائه شده است. نسخه اصلی کتاب طراحی لرزه ای ساختارهای ساخت و ساز خشک به زبان انگلیسی و توسط شرکت کناف در آلمان تالیف گردیده است.
با توجه به اهمیت موضوع طراحی لرزه ای ساختارهای ساخت و ساز خشک،  این کتاب توسط تیم پشتیبانی فنی شرکت کناف ایران با نظارت جناب آقای مهندس نظریان ترجمه شده است و دکتر عبدالرضا سروقد مقدم و مهندس سید محمد میرهاشمی ویراستاران علمی این نسخه هستند.
کتاب یاد شده، بحثی ضروری را در زمانی که بسیار به آن نیاز است مطرح نموده است لذا جای دارد از تمام متخصصینی که در تدوین و ترجمه متن همکاری داشته اند تشکر نمائیم.

درباره کتاب طراحی لرزه ای ساختارهای ساخت و ساز خشک
برای نشان دادن اهمیت دیوارها در زلزله، کمتر موردی مانند تصاویر ساختمان های مسکن مهر سرپل ذهاب بعد از زلزله ۲۱ آبان ماه سال ۱۳۹۶ کرمانشاه که تاثیر بسیار زیادی بر ذهن مردم کشور به جای گذاشته است، می تواند مثال گویایی باشد.
 طی سالهای گذشته توجه به پایداری اجزای غیرسازهای نظیر دیوارهای جداگر، نما و سقف کاذب همواره در محافل علمی و آموزشی مورد تاکید بوده است ولی در اجرا به آن زیاد بها داده نمی شد. یک دلیل عمده این موضوع به عدم وجود جزییات و اجرایی مناسب برمیگشت. متعاقب زلزله سال ۱۳۹۶ کرمانشاه، شدت خواست عمومی مردم به ایمنی اجزای غیرسازهای، به خصوص دیوارها، باعث شده است عباراتی نظیر “وال پست” به اصطلاحات فنی رایج بین مردم اضافه شود، بطوریکه حتی آژانس های معاملات املاک برای مشتریان خود وجود “وال پست” در یک ساختمان را بعنوان شاخصی از ایمنی لرزهای و لذا ارزش مالی بیشتر آن ساختمان، به شمار آورند.
سیستم های ساخت و ساز خشک می‌توانند هم راه حلی قابل اطمینان برای حل مشکل لرزه ای بسیاری از اجزای غیرسازه ای مثل دیوار و سقف کاذب باشند و هم حتی برای ایجاد نوعی سیستم سازهای (به همراه پروفیل های سبک فولادی سرد نورد شده) بکار گرفته شوند. کتاب حاضر به بررسی مبسوط این دو موضوع پرداخته است که چنین بررسی جامعی کم نظیر است.
محتوای کتاب طراحی لرزه ای
برای بررسی همه جانبه موضوع طراحی لرزه ای ، کتاب طراحی لرزه ای کناف روندی منطقی را دنبال کرده است. بعد از مقدمه، در فصل دوم با تحلیلی از اصول اساسی در دیدگاه های مختلف طراحی لرزه ای، به مقایسه روال‌های سنتی و نوین در این زمینه می پردازد. سپس مبانی ساخت و ساز خشک در فصل سوم معرفی می شود. این فصل دید مناسبی از قابلیت های این شیوه ساخت به خواننده می‌دهد به نحویکه مشخصات مصالح، محصولات و روال کلی اجرا معرفی میشود و کاربردها از پوشش دیوار، پوشش تیر و ستون، دیوارهای جداکننده، سقف کاذب، کف و نما تا اجرای کامل ساختمان بهمراه پروفیل های سبک فولادی شرح داده می‌شوند. فصل چهارم به کاربرد ساخت و ساز خشک در اجزای غیرسازه ای اختصاص دارد که در هر مورد مبانی طراحی، اهداف عملکردی و ضوابط آیین نامه ای مربوط در کنار به روزترین پژوهش ها تشریح شده است. سیستم سازه ای برپایه ساخت و ساز خشک در فصل پنجم معرفی شده است. نیاز به ساخت و ساز کم هزینه و با کارائی بالا به کارگیری سیستم های فولادی سر نورد شده را  به عنوان راه حلی رقابتی و سازگار با محیط زیست  افزایش داده است. در این فصل انواع سیستم های سازهای موردنظر معرفی شده اند و پارامترهای طراحی نظیر ضریب رفتار بهمراه روش‌های طراحی و کنترل های لازم، که از مباحث مهم طراحی لرزه ای هستند ارائه شده است.