شرایط اعطای عاملیت فروش / گواهینامه اجرایی

شرکت سگال ساز به منظور توسعه و گسترش شبکه خدمات و عرضه بهتر محصولات خود از علاقه مندان، متخصصان صنعت نوین ساختمان و سرمایه گذاران عاملیت فروش / گواهینامه اجرایی فعال جذب می نماید

هدف از این دعوت دستیابی به اهداف ذیل می باشد:

ایجاد شبکه گسترش توزیع محصول در کشور از طریق جذب شرکای تجاری که بعنوان عاملیت فروش / گواهینامه اجرایی کناف در سطح کشور فعالیت می کنند
نفوذ در بازارهای جدید داخلی برای افزایش سهم بازار محصولات کناف
کنترل بازارهای داخلی در توزیع محصولات
دسترسی آسان مشتریان کناف به محصولات و خدمات صنعت نوین ساختمان ( کناف) در تمام مناطق جغرافیایی کشور
کنترل نحوه ی عملکرد و تخلفات احتمالی صورت گرفته از سوی عاملیت فروش / گواهینامه اجرایی تحت پوشش

نام :

نام خانوادگی :

شماره تماس ثابت :

شماره موبایل :

آدرس :

توضیحات :